ภาพตลกๆ คุณลุงเจ็บตรงไหนค่ะ .. มันเจ็บตรงหนูเรียก ลุง นิแหละ