ภาพตลกๆ ล้อเลียนการเมือง ฉันเกิดในรัฐบาลชุดนี้

อยากรู้ว่า ร้านนี้ยังคงเปิดขายได้ปกติหรือเป่า … ตั้งแต่ พี่ป้อมใส่นาฬิกา ริชาร์ด มิลล์ (Richard Mille)