ช่วงนี้จะเห็นพระกระโดดกำแพง เอ้ยพระกระโดดดีใจ เพราะการเกณฑ์ทหารได้ใบดำ ธรรมะไชโย

Continue reading ช่วงนี้จะเห็นพระกระโดดกำแพง เอ้ยพระกระโดดดีใจ เพราะการเกณฑ์ทหารได้ใบดำ ธรรมะไชโย

รูปกวนๆ บอกที่เช่าได้ที่วัดไหน ใส่แล้วคงแข็งแกร่งดุจ ไจแอ้นท์

Continue reading รูปกวนๆ บอกที่เช่าได้ที่วัดไหน ใส่แล้วคงแข็งแกร่งดุจ ไจแอ้นท์