สายป่านคงเข้าใจ ความจริงที่เจอ กับความเป็นจริง

สิ่งที่ผมอยากเจอ กับ สิ่งที่ผมได้เจอ