อย่าลืมกางมุ้งนอนน่ะ เห็นมุ้งแล้วรับรอง ยุงไม่กัดแน่นอน