ไปกินให้อิ่มก่อนแล้วค่อยมาตบกัน ผลักทีเดียวก็ล้มละอีเหี่ยว

Continue reading ไปกินให้อิ่มก่อนแล้วค่อยมาตบกัน ผลักทีเดียวก็ล้มละอีเหี่ยว