เมื่อกระทรวง ศึกษาธิการ บอก ทำผมทรงไรก็ได้ไปโรงเรียน