ต้องมั่นใจแค่ไหน ถึงกล้าลงแบบนี้ และเมียน้อย

ต้องมั่นใจแค่ไหน ถึงกล้าลงแบบนี้ และเมียน้อย